ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รับเกียรติบัตร ประเภท ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษดีเด่น (อ่าน 8) 01 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 17) 22 ก.พ. 64
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร และครู ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 08 ก.พ. 64
มอบทุนการศึกษา จากคริสตจักรเซ็นทรัม ประเทศเกาหลีใต้ (อ่าน 25) 08 ก.พ. 64
ด่วน!!! รับสมัครพนักงานขับรถ และอาคารสถานที่ 1 อัตรา (อ่าน 41) 25 ม.ค. 64
วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 49) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง แจ้งปิดเรียน (สั่งปิดกรณีพิเศษ) ฉบับที่ 2 (อ่าน 55) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง แจ้งปิดเรียน (สั่งปิดกรณีพิเศษ) ฉบับที่ 1 (อ่าน 64) 03 ม.ค. 64
Big Cleaning Day Vijjanari (อ่าน 43) 31 ธ.ค. 63
ร่วมไว้อาลัยคุณอุทิศ กัลยา (อ่าน 61) 30 ธ.ค. 63
โครงการฐานบูรณาการสุนทรียภาพสร้างทักษะและความสัมพันธ์ (อ่าน 53) 29 ธ.ค. 63
คริสต์มาสครู&และบุคลากร (อ่าน 40) 25 ธ.ค. 63
แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 45) 23 ธ.ค. 63
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 40) 23 ธ.ค. 63
อวยพรคริสตมาส (อ่าน 50) 18 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง (อ่าน 52) 15 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 73) 09 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (อ่าน 57) 04 ธ.ค. 63
อบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อ่าน 61) 30 พ.ย. 63
ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (อ่าน 64) 23 พ.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 60) 23 พ.ย. 63
ร่วมไว้อาลัยคุณยายของ อ.นิคม ม่านแก้วจู (อ่าน 90) 27 ต.ค. 63
ประชุมการจัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (อ่าน 86) 19 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (อ่าน 115) 16 ต.ค. 63
ร่วมไว้อาลัย คุณแม่กนกวรรณ ฝั้นแก้ว (อ่าน 98) 12 ต.ค. 63
ศึกษาดูงานโรงเรียนดาราวิทยาลัย (อ่าน 115) 08 ต.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนวิชชานารี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 234) 08 ต.ค. 63
นิเทศติดตามโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 86) 30 ก.ย. 63
รับมอบต้นไม้จากครอบครัวคุณไพสิฐ พุทธมาเล (อ่าน 99) 16 ก.ย. 63
นำเสนอผลงาน Best Practice ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาค (อ่าน 101) 15 ก.ย. 63
อบรมโครงการสู่มหัสจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (อ่าน 111) 14 ก.ย. 63
รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 97) 10 ก.ย. 63
นิเทศติดตามโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 115) 09 ก.ย. 63
ร่วมไว้อาลัยคุณแม่นิภาภรณ์ วงศ์อนุ ผู้ปกครองเด็กชายหิรัญ วงศ์เรืองเดช (อ่าน 112) 02 ก.ย. 63
นิเทศติดตามงานประกันคุณภาพของโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 127) 27 ส.ค. 63
แจ้งหยุดทำการวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 (อ่าน 134) 26 ส.ค. 63
ร่วมนมัสการพระเจ้า และแสดงความยินดีในการเปิดเรียนของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี (อ่าน 133) 24 ส.ค. 63
ร่วมไว้อาลัยคุณแม่ศรีนวล ใสแจ่ม (อ่าน 139) 14 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 128) 13 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 124) 13 ส.ค. 63