ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรม TARO To School 2019 - ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวิชชานารี ได้เข้าร่วมกิจกรรม TARO To School 2019 " ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน" โดย อ.สุกัญญา โกเก่าข่า (ครูแอน) เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมค้นหาตนเองให้กับนักเรียน โดยการสัมมนารูปแบบ Talk Show สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการค้นหาตนเอง ให้มีความหวัง และสร้างแรงบันดาลใจ ในการตั้งเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต จัดกิจกรรม ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวิชชานารี

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,10:53   อ่าน 423 ครั้ง