ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ.สัญชัย  เพ่งผล  อ.ปิยวัตร์ วรรณจักร์ และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,14:38   อ่าน 145 ครั้ง