ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. หน่วยงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย การคุ้มครองเด็กและเยาวชน การกระทำความผิดในด้านต่างๆและการรับโทษตามความผิดต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวิชชานารี ณ หอประชุม 100 ปี

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,15:22   อ่าน 194 ครั้ง