ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ

ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ โดยมีกิจกรรมรวมกองถวายราชสดุดี นันทนาการ เดินทางไกล ฐานการแสดงละคร และปิดประชุมกอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เข้าฐานประกอบอาหารมื้อเย็นชาวค่าย กิจกรรมรอบกองไฟ ออกกำลังกายยามเช้าและปิดประชุมกอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวิชชานารี

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,15:36   อ่าน 403 ครั้ง