ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รับการประเมินภายนอกแบบออนไลน์จาก สมศ.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิชชานารีได้รับการประเมินภายนอกแบบออนไลน์จาก สมศ. การเมินผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,08:22   อ่าน 29 ครั้ง