ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชชานารี

วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ไปประชาสัมพันธ์ยังศูนย์เด็กเล็กภายในจังหวัดลำปาง 15 ศูนย์ ดังนี้ 1. ครูต่ายเนอสเซอรี่  2. อุ่นรักเนอสเซอรี่ 3. บ้านคอมครูนัช 4. วัชรีรับเลี้ยงเด็ก 5. บ้านดงม่อนกระทิง 6. บ้านทับหมาก 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 8. บ้านสามัคคี 9. ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 10. โอมิกา 11. บ้านเสด็จ 12. อบต.ทุ่งฝาย 13. ต้นธงชัย 14.บ้านท่าขัว 15.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว(บ้านน้ำโท้ง)

(อ.อำพร/ข่าวและภาพ)

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 16 ครั้ง