ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวันเด็ก

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล 3 โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที การเล่นเกม การตอบคำถาม และมีการแจกขนมของรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน ณ บริเวณหอประชุม 100 ปีวิชชานารี และสนามหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

 ( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,08:47   อ่าน 41 ครั้ง