ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
โครงการ Good Health ทำได้ไม่ยาก

โรงเรียนวิชชานารีได้จัดโครงการ Good Health ทำได้ไม่ยาก เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ โรค และวิธีป้องกันโรค แก่ผู้ปกครองและคณะครูระดับปฐมวัย โดยมี นางกุลธิดา แก้วดวงตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

( อ.จินตภาส์ ภาพและข่าว )

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,08:15   อ่าน 94 ครั้ง