ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย

โรงเรียนวิชชานารีได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย ทั้งหมด 3 รายการ คือ การแข่งขันกายบริหาร การแข่งขันวาดภาพระบายสี และการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง โดยครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ และได้รับรางวัลทั้งหมด  กิจกรรม ดังนี้

1.การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน หัวข้อ สัตว์ใต้ท้องทะเล ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ด.ญ.ณัฏฐกานต์ พรหมศร

2.การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง

1.เด็กหญิงเอสเธอร์ ชัยอนันต์รัตน์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ณ หอประชุม 100 ปี วิชชานารี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

( อ.จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,08:14   อ่าน 90 ครั้ง