ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย

วันที่  18 - 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวิชชานารีจัดสัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  หัวข้อ “Dare to be different กล้าที่จะแตกต่าง ”  เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมชมการแสดงและร่วมร้องเพลง จากสถาบัน คริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

( อ.จินตภาส์ ภาพและข่าว )

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,08:33   อ่าน 85 ครั้ง