ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
โครงการสวนผักหนูน้อยพอเพียง

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกผักต่างๆ ซึ่งอยู่ในโครงการสวนผักหนูน้อยพอเพียงของระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี อ.สลักจิต ใจน้อย มาเป็นวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักต่างๆกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในครั้งนี้ ณ สวนผักหนูน้อยพอเพียง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ( อ.จินตภาส์ ข่าว/อ.วันทนา ภาพ )

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,09:19   อ่าน 107 ครั้ง