ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร ฉลากโภชนาการ และการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนวิชชานารี       

(ภาพ/ข่าว : อ.กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,09:28   อ่าน 683 ครั้ง