ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ดร.สุรภี ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี ได้มอบโล่ห์รางวัล Asian University go Tournament 2019 การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและคุณครูผู้ฝึกซ้อม

ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.นายปรมินทร์ สันวงค์ตา ชั้น ม.6

2.นางสาวนฤภร อินปา ชั้น ม.5

3.นางสาวณภัทร สุทธิภัทรกฤติ ชั้น ม.5

4.นายชานนท์ วังสะปัญญา ชั้น ม.5

5.นายอัษฎาวุธ เกินตัว ชั้น ม.5

6.นายอภิชาติ เกตุมีแสง ชั้น ม.5

7.นายนิติกมล คำใจหนัก ชั้น ม.4

8.นางสาวธีรนาฏ ลพหงษ์ ชั้น ม.4

9.นางสาวภูริตา ทรัพย์แสง ชั้น ม.4

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

1.คุณครูภัทรวดี ไชย์วงค์

2.คุณครูอัมพรรัตน์ วงค์สรรเสริญ

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,10:13   อ่าน 315 ครั้ง