ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมฟังบรรยาย นโยบายการฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และครูฝึกศูนย์ฝึก

วันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 09.00-11.00 น. สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารีได้ร่วมฟังบรรยายจาก พล.ต.ทวีพูล ริมสาคร เสนาธิการฯหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 32 ที่ได้ชี้แจง นโยบายการฝึกที่สำคัญต่อ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และครูฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องประชุมเสือป่า รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,09:42   อ่าน 126 ครั้ง