ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ "RISE UP"

โรงเรียนวิชชานารียินดีต้อนรับทีมวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) ในกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิชชานารี ระหว่างวันที่14-16ธันวาคม2563 หัวข้อ "RISE UP"

และวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ภาคบ่าย โรงเรียนวิชชานารีจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการแข่งขันฟุตบอลมีนักกีฬาคณะครู นักเรียนวิชชานารี ทีมวิทยากรCCI และผู้รับใช้คริสตจักรภาคที่ 3 ลำปาง ณ สนามโรงเรียนวิชชานารี

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,10:03   อ่าน 74 ครั้ง