ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตคณะครู บุคลากร หัวข้อ "รักช่วยเหลือแบ่งปัน"

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี ได้จัดกิจกรรมรีทรีตคณะครู บุคลากร ในหัวข้อ "รักช่วยเหลือแบ่งปัน" เพื่อให้คณะครู บุคลากรเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา และได้ตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นครูของโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมอำนวยการโรงเรียนวิชชานารี

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,12:05   อ่าน 193 ครั้ง