ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020  ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง โดยร่วมนมัสการพระเจ้าเทศนาโดยศาสนาจารย์มนตรี  ขัดสีใส พระธรรมโคโลสี 3:1-12 หัวข้อ “เปลี่ยน”

(ภาพ.วันทนา   วรรณารักษ์ /ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,08:19   อ่าน 350 ครั้ง