ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2562

วันที่  18-20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวิชชานารีจัดสัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ DARE TO BE DIFFERENT   เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าแก่คณะครู และนักเรียน ผ่านบทเพลงและละคร จากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ภาพ.ทิพย์ลดา  เครือวงค์เป็ง / ข่าว อกาญจนา   วิชัยคำ

โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,13:22   อ่าน 398 ครั้ง