ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรประสบพร

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจ ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรประสบพร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า ถวายเพลงพิเศษและเทศนาโดย ศจ.มนตรี  ขัดสีใส พระธรรม2 โครินธ์5:1-10 หัวข้อ “ ความเชื่อเท่านั้น”  

 (ภาพ นางสาวปํญญาพร   สิงห์ชัย/ ข่าว:อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,13:28   อ่าน 412 ครั้ง