ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางร่วมนมัสการพระเจ้า ถวายเพลงพิเศษเทศนาโดย ศจ.มนตรี  ขัดสีใสพระธรรมมัทธิว 14:22-33 หัวข้อ “กล้าเมื่อมีพระเยซู”  

 (ภาพ/ ข่าว:อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,08:57   อ่าน 206 ครั้ง