ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานศาสนกิจและบริหารหลักสูตรคริสเตียนศึกษา

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ดร.สุรภี  วงค์ไพบูลย์   ศจ.มนตรี    ขัดสีใส   และอาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานศาสนกิจและบริหารหลักสูตรคริสเตียนศึกษาในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,10:28   อ่าน 268 ครั้ง