ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม

วันที่ 21กรกฏาคม2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารีเยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง โดยร่วมนมัสการพระเจ้าสอนรวีวารศึกษาและถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเวลา เทศนาโดย ศาสนาจารย์มนตรี   ขัดสีใส  อนุศาสกโรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ ชีวิตในพระคริสต์ (โรม 6:1-23)

 ( ภาพ / ข่าว : อ.กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,08:27   อ่าน 257 ครั้ง