ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายโครงการวิถีคริสต์โรงเรียนวิชชานารี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562  ฝ่ายศาสนกิจร่วมกับนักเรียนมิชชั่นทีมโรงเรียนวิชชานารีได้จัดค่ายโครงการวิถีคริสต์     หัวข้อ “ open  your  heart” พระธรรม วิวรณ์  3:20  มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 65 คน  วิทยากรโดย ศจ.มนตรี   ขัดสีใส กิจกรรมในค่ายมีการนมัสการพระเจ้า  เพลง   เกมส์  กลุ่มสัมพันธ์   คัมภีร์ศึกษา การนมัสการฟื้นฟู   การถวายตัวในการรับใช้พระเจ้าและร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง 

(ภาพ: อ.วันทนา   วรรณรักษ์ , .ทิพย์ลดา   เครือวงค์เป็ง / ข่าว : อ. กาญจนา   วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,11:22   อ่าน 391 ครั้ง